اجرای طرح شهید سلیمانی برای مبارزه با کرونا
طرح محله محور و خانه محور «شهید سلیمانی» به صورت مشترک از سوی وزارت بهداشت و سازمان بسیج برای مقابله با بیماری کرونا در سراسر کشور در حال اجرا است.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ویروس کرونا

مردم

تصاویر مرتبط