عکس برای نقاشی و آموزش حرف سین
دست به کار بشین و تو نقاشی زیر دور تمام چیزهایی رو که با حرف «س» شروع میشه خط بکشین. بعدش نقاشی رو به دلخواه خودتون رنگ آمیزی کنین.

راهنمایی: هفت کلمه رو باید پیدا کنین.
نظرات کاربران
UserName