قصه مادربزرگ و گربه بد جنس
مامان من تویی؟
یک روز که خانم مرغه از لانه بیرون رفته بود تا غذا بخورد ، تخمش قل خورد و از لانه بیرون افتاد. تخم شکست و جوجه کوچولو بیرون آمد. جوجه که تازه وارد دنیا شده بود رفت تا مادرش را پیدا کند.

نویسنده :مرجان اسماعیلی
تصویر گر: سعید مرادی
نظرات کاربران
UserName