شعر کودکانه درباره زمستان و برف
دیشب که پاییز
می‏رفت از این‎جا
یک دانه‎ برف
آمد به دنیا

چرخید و خندید
بر شاخه لم داد
از بس که قِل خورد
یک‎دفعه افتاد

زودی گرفتَش
یلدای زیبا
مامان او شد
بوسید او را

شاعر: زهرا داوری
تصویر سازی ها : سعید مرادی
نظرات کاربران
UserName