پوستر یلدای انتظار [استوری]
امشب یک دقیقه بیشتر فرصت داریم!
یک دقیقه بیشتر تا باخودمان فکر کنیم چرا سالهای نیامدن مولایمان یلدایی گذشت؟
چرا دانه های انار قلبمان را دست هرکسی دادیم جز او ؟
چرا نُقل مجالسمان نَقل فضائل همه کس بود جز او ؟
چرا دور هم حلقه زدیم اما از فراق تو اشکی در چشمانمان حلقه نزد!؟

کاش جوابی پیدا شود
برای غفلت یلدایی ما و شبهای تنهایی او...
نظرات کاربران
UserName