یار مهربان؛ شعر کودکانه درباره کتاب
باز هم توی سرِ من
یک معما می‌خورَد وول
این«چرا» از صبحِ امروز
ذهنِ من را کرده مشغول
این معما پاسخش چیست؟
زود می‌خواهم بدانم
می‌روم فوری سراغِ
یار خوب و مهربانم
خوب می‌دانم من این را
هر سوالم بی‌جواب است
پاسخی دارد که حتماً
لای خط‌های کتاب است

شاعر: عفت زینلی
نظرات کاربران
UserName