ترانه کودکانه درباره باران
باز باران با ترانه
کوچه‌ها را می‌کند تَر
با صدای دلنشینش
گاه شُرشُر، گاه جَرجَر
قطره‌های پاکِ باران
می‌خورَد بر شیشه و سنگ
گوشِ من را می‌نوازد
باز هم یک قطعه آهنگ
من حسابی شاد هستم
مثل بابا مثل مامان
از تو ممنونم خداجان
بابتِ کنسرت باران!
نظرات کاربران
UserName