ساخت بزرگترین قلعه شنی دنیا
بزرگترین قلعه شنی توسط اد جارت ( Ed Jarrett) ساخته شده است. با استفاده از 1500 داوطلب توانست به این هدفش برسد. ساخت این قلعه شنی 2500 ساعت زمان برده است. این قلعه دارای 11 متر ارتفاع میباشد. رکوردهای قبل از این قلعه در اختیار خود وی بوده و در سال 2007 و قبل از آن در 2003 توسط خودش شکسته شده است.
نظرات کاربران
UserName