طراحی پرینتر آویزان
پرینتر ها وسایل فوق العاده ضروری برای نسل امروز و محیط های کاری هستند. مشکل اساسی آنها حجیم بودن و جاگیر بودن آنها است. Jaesik Heo از کره طرحی ارائه داده که ما را در عجب گذاشته که چطور تا بحال آن همه غول های بزرگ تکنولوژی با آن همه سرمایه گذاری به این نتیجه نرسیده بودند که میتوان پرینتر را طور دیگر طراحی کرد. در این طرح که قسمت اصلی پرینتر زیر میز قرار میگیردفقط بخش لازم آن بالا و در دسترس قرار میگیرد. این فقط یک طرح است و امید است که تولید کنندگان آن را دریابند.
نظرات کاربران
UserName