خلق آثار هنری با استفاده از میخ
مارکوس لوین ( Marcus Levine) هنرمند بریتانیا با استفاده از 50 هزار میخ آهنی آثار هنری جالبی خلق کرده. هر چند که تنظیم موقعیت میخ ها جهت خلق تصاویر کار پیچیده ایست ، ولی او با صرف وقت و بدون داشتن الگو این تصاویر را ایجاد کرده است.
نظرات کاربران
UserName