ساخت کتابخانه مینیاتوری
مردی در مجارستان با جمع آوری هزاران کتاب،کوچک ترین کتابخانه جهان را در اختیار دارد. آقای جوزف تاری جمع آوری این کتاب های بسیار کوچک را از سال 1972 آغاز کرده است و اکنون به مجموعه کتاب هایش بسیار افتخار می کند.کوچک ترین کتاب چاپی جهان که ابعادش 2.9 در3.2 میلی متر است هم یکی از کتاب های این کتابخانه مینیاتوری را تشکیل می دهد. در این کتابخانه علاوه بر 4 هزار و 500 کتاب، 15 روزنامه کوچک هم وجود دارند که کوچک ترین نمونه آن ابعادش 19 در 26 میلی متر است.
نظرات کاربران
UserName