راهکارهایی برای کاهش وابستگی به موبایل
تلفن همراه به چنان ابزار قدرتمند و همه‌کاره‌ای تبدیل‌شده که بسیاری از مردم احساس می‌کنند که داشتن تلفن همراه جزو ضروریات زندگی است؛ بنابراین، با این طرز تفکر شما از کجا می‌دانید که وابستگی شما به موبایل فقط یک پدیده فرهنگی قرن 21 است یا یک اعتیاد واقعی؟!
نظرات کاربران
UserName