پوستر شهید دماوند | شهید محسن فخری زاده
فایل با کیفیت و قابل چاپ پوستر شهید دماوند | شهید محسن فخری زاده

شتند تو را، آه، در آغوش دماوند
سخت است در آغوش پدر، کشتن فرزند
کشتند تو را ای دژ مستحکم ایران
تا باز بر این خاک عزادیده بتازند

نظرات کاربران
UserName