پوسترهای با کیفیت شهید محسن فخری زاده
دانیال فرخ، محمد صمدی، صابر رضایی، آرزو آقابابائیان، مهدی حاجی محمدی و مرتضی رحیمی از هنرمندان انقلابی حوزه هنری به مناسبت شهادت «محسن فخری زاده» پوسترهایی با مضامین این دانشمند هسته ای طراحی و منتشر کردند.
نظرات کاربران
UserName