تصاویری جالب از کودکان تنها
تک فرزندان بیشتر از سایرین دچار اختلال اضطرابی می‌شوند و این به دلیل کمالگرایی آنهاست و اغلب والدینِ آنها با توقعات بالا، آنها را تحت فشار برای رسیدن به سطوح بالا می‌گذارند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
کودکان

مردم

تصاویر مرتبط