تصویر باکیفیت شهید محسن فخری زاده
عکس با کیفیت از شهید دانشمند هسته‌ای محسن فخری زاده در حسینیه امام خمینی در خدمت مقام معظم رهبری
نظرات کاربران
UserName