دیوارهایی برای زیبایی و آموزش
هنر زیبای دیوارنگاری در زندگی روزمره شهری با وجود چالش ها و مشکلات و معضلات مختلف آن سبب زیبایی شهر و محل زندگی ما می شود تا با توجه به آن بتوانیم احساس بهتر و متفاوتی را تجربه کنیم زیرا آنچه شناخت ما را از پیرامون مان سازماندهی می کند تصویری است که از آن در ذهنمان شکل می گیرد . هنرمندانی که مفاهیم مختلف اجتماعی و فرهنگی را با هویت ایرانی در قالب این اثر زیبا برای مردم به نمایش می گذارند نیازمند توجه بیشتر ما به اطراف مان است .
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
زندگی در شهر

سبک زندگی

تصاویر مرتبط