من ماسک نمیزنم!
با اینکه استفاده از ماسک در تهران اجباری شده است اما باز هم افرادی هستند که اعتقادی به زدن ماسک ندارند!

عکس از فارس
نظرات کاربران
UserName