محاصره عجیب درختان توسط انبوهی از تارهای عنکبوت
اینها تصاویری هستند از حمله تعداد زیادی عنکبوت و تنیدن تار و محصور نمودن تعدادی از درختان که در پاکستان واقع شده است. ظاهرا پس از سیل و ویرانی در پاکستان بیماری مالاریا که عامل اصلی آن نوعی پشه است افزایش یافته و این افزایش ناگهانی پشه ها نیز برای شکارچیانش یعنی عنکبوتها بسیار مطلوب بوده است.
نظرات کاربران
UserName