مراسم تشیع پیکر محمد محمدی، شهید امر به معروف
شهید محمدی، بر اثر حمله اراذل و اوباش به شهادت رسید و اعضای بدنش با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد.

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
شهدا

امر به معروف

مردم

تصاویر مرتبط