کودکان کوره‌های آجر پزی
از تهرانِ پایتخت تا تهرانِ حاشیه خیلی فاصله نیست و هم خیلی فاصله هست. تا جایی در حاشیه جاده امام‌رضا(ع) و در حوالی کمربندی دوم تهران چند ربع ساعت فاصله مکانی و چند 10 سال فاصله زمانی است.اینجا کوره های اجر پزی اطراف تهران است

نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
کودکان

مردم

تصاویر مرتبط