نبرد کودکان با کرونا
شاید وقتی یاد بیمارستان کودکان می‌افتیم ناخودآگاه تصوری از گریه و شیون‌های کودکان ناشی از درد ذهن را درگیر می‌کند ولی بخش کودکان کرونایی بیمارستان مفید جایی بود که سکوت سنگین در آن حکمفرمابود. سکوتی که بخاطر بی حالی و ناتوانی از گریه‌های بلند به ناله آهسته تغییر کرده بودو والدینی نگران و چشم انتظار از عاقبت بیماری دلبندشان و نگاه معصومانه کودکان کرونایی که دل هر انسانی را به درد می آورد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ویروس کرونا

کودکان

مردم

تصاویر مرتبط