من ایرانم و تو عراقی | پوستر استوری
من حرم لازمم، دلم تنگ است
روزگارم ببین بهم خورده
تو عراقی و من هم ایرانم
سرنوشت اینچنین رقم خورده

مجموعه پوستر «من حرم لازمم» | ویژه روزهای کرونایی که زیارت از نزدیک ممکن نیست.
نظرات کاربران
UserName