حسین غصه آنها را می خورد، کاش می‌فهمیدند | مجموعه پوستر
گریه کرد همه خندیدند
کاش می فهمیدند
که حسین غصه‌ی آنها را می خورد

عکس نوشته مناسب برای استوری و پروفایل
نظرات کاربران
UserName