شیری افتاد ز پا و کرکسان شیر شدند | پوستر
نقاشی از صحنه نبرد عاشورا امام حسین سلام الله به همراه شعر: شیری افتاد ز پا و همگی شیر شدند
نظرات کاربران
UserName