پوستر رییس علی دلواری | محمدعلی نادری
ادای دینی به مقاومت و از جان گذشتگی مردان و زنان استان بوشهر نسبت به تجاوز انگلیس به این خاک و دیار و همچنین زنده نگه داشتن یاد و خاطره سرداران شهید مقاومت جنوب از جمله میرزا محمد خان غضنفرالسلطنه برازجانی، رئیس علی دلواری، زایر خضر خان اهرمی و شیخ حسین خان چاکوتاهی...
طراح: محمدعلی نادری
تکنیک اجرا: رنگ روغن
نظرات کاربران
UserName