همرزم سردارم | پوستر
پوستر با کیفیت با نام همرزم سردارم... بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، خط جهاد مقاومت با انگیزه مقاومت ادامه خواهد داشت...
نظرات کاربران
UserName