پوستر | یک جهان منتقمت خواهد بود
هرگز نمی‌شود که شهیدانه زیست و
از نعمت شهید شدن بی‌نصیب بود
ما پیرو توایم و اجازه نمی‌دهیم
تاریخ، بعد تو بنویسد: «غریب بود»

پوستر با کیفیت از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
سردار حاج قاسم سلیمانی

هنر

تصاویر مرتبط