کارخانه فیروز، جایی برای اشتغال معلولین
بخش عمده کارکنان شرکت بهداشتی فیروز را ناتوانان تشکیل می‌دهند. موسوی مدیر عامل شرکت می‌گوید: هرجا که نیاز نبوده از دستگاه استفاده نکردیم چرا که جمعیت جوان ما برعکس اروپا زیاد است و تقلید کورکورانه نکردیم تا اشتغال داشته باشیم حتی به قیمت اینکه کمتر سود کنیم.
نظرات کاربران
UserName