خلق چهره های ادبی با استفاده از کتاب
وینسنت ونگوک یک نویسنده است که بیشتر آثارش به زندگی شخصیت های معروف مربوط میشود. در این سری از تبلیغات هوشمندانه آثارش به شکل شخصیت های اصلی شکل گرفته اند.
نظرات کاربران
UserName