خلق آثار هنری بسیار بزرگ بر روی شن های ساحل
این آثار زیبا توسط Jamie Wardley و در سواحل شمال انگلیس و اسکاتلند ایجاد شده اند.
نظرات کاربران
UserName