پوستر سردار سلیمانی در روضه
پوستر با کیفیت از سردار دلهای در روضه امام حسین سلام الله
ابر مستی تیره گون شد باز بی حد گریه کرد
با غمت گاهی نباید ساخت، باید گریه کرد

امتحان کردم ببینم سنگ می فهمد تو را
از تو گفتم با دلم، کوتاه آمد، گریه کرد
کاظم بهمنی
نظرات کاربران
UserName