نقاشی چهره شهید ابراهیم هادی
شهید ابراهیم هادی در والفجر مقدماتی پنج روز به همراه بچه‌های گردان کمیل و حنظله در کانال‌های فکه مقاومت کرد اما تسلیم نشد و سرانجام در ۲۲ بهمن سال 1361 بعد از فرستادن بچه‌های باقی مانده به عقب، تنهای تنها با خدا همراه شد و دیگر کسی او را ندید ...

نقاشی از آزاده قربانی با تکنیک آبرنگ
نظرات کاربران
UserName