ساخت کوچکترین کلت دنیا
این اسلحه کلت که طولش به سختی به 5.5 سانتیمتر میرسد قابلیت شلیک گلوله هایی با کالیبر 2.34 میلیمتر را دارد.
نظرات کاربران
UserName