چشمه آب گرم پارک ملی یلو استون
این چشمه یکی از چشمه های آب گرم واقع در پارک ملی یلو استون است . درون این چشمه آب گرم زیبا باکتری های مختلفی زندگی میکنند و تجمع آنها در سطوح مختلف باعث ایجاد رنگ های فوق العاده ای در اطراف این چشمه آب گرم شده است.
نظرات کاربران
UserName