زندگی سیستانی‌های ساکن گلستان قبل از کرونا
بلعت شرایط سرشار در استان گلستان و زیبایی های خدادادی این استان مهاجرت های زیادی بدان صورت گرفته و سیستان یکی از استانهای شاخص در این ماجراست قوم سیستانی یا مردم زابل که به دلیل خشکسالی های اخیر، محرومیت و ... به استان گلستان کوچ کرده اند در سالهای اخیر جمعیت آنها در گلستان بقدری زیاد است که حتی بعضی مواقع نماینده مجلس یا مسئول استانی از این قوم انتخاب می شود.در این مجموعه فضای زندگی مردم گلستان و سیستان پیش از آغاز شیوع کرونا به تصویر کشیده شده است.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
زندگی مردم ایران

تصاویر مرتبط