ساخت موتور مینیاتوری با استفاده از ساعت مچی
خوزه جراردو ( Jose Geraldo) موتور های مینیاتوری جالبی ساخته است. جالبی طرح های او زمانی است که بدانید تمامی آثار او با استفاده از قطعات ساعت های مچی قدیمی طراحی و ساخته شده اند.
نظرات کاربران
UserName