پوسترهای کمپین ماسک بزنیم خانه طراحان انقلاب اسلامی
پوسترهای با اندازه‌ی 16:9 جهت استفاده در تارنماها و شبکه‌های اجتماعی.

ماسک بزنیم و با رعایت دستور العمل‌های بهداشتی، به حقوق شهروندی یکدیگر احترام بگذاریم.
نظرات کاربران
UserName