استوری | حسین جان من کوفه نیا
دل این شهر برای نفسم تنگ شده
جان من کوفه میا، کوفه دلش سنگ شده
محمدسهرابی
نظرات کاربران
UserName