توصیه رهبری درباره ازدواج جوانان
امام خامنه ای :به پسران جوان نصیحت میکنم که ازدواج کنند و نصیحت میکنم که در ازدواج تقوا و عفاف دختران را در نظر داشته باشند و نه جمال آنها را.
نظرات کاربران
UserName