ساخت مجسمه چوبی از کشتی
آیان برنان (Ian Brennan) از انگلیس 17 سال و 5000 ساعت کار مفید برای ساخت این مجسمه چوبی صرف کرده است.
نظرات کاربران
UserName