پوستر | پای کار و پایدار
امام خمینی(ره): کشور مال خود شما هست، بخواهید که خارجی‌ها نتوانند رخنه کنند، باید پایداری کنید؛ پایداری به این است که هر کس در هر شغلی که هست آنجا را خوب عمل کند. (۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳)
نظرات کاربران
UserName