استفاده رهبری از ماسک ایرانی
همیشه رهبر معظم انقلاب بر استفاده از کالای ایرانی تاکید داشته اند و خودشان نیز پیش قدم در این تصویر نیز استفاده معظم له را از یک ماسک ساده تولید داخل می بینیم
نظرات کاربران
UserName