محبوبترین عبادت در روز جمعه
امام باقر علیه السلام هیچ عبادتی نزد من در روز جمعه محبوب تر از صلوات نیست
نظرات کاربران
UserName