خداوندا مرا پاکیزه بپذیر
پوستر | سردار شهید سلیمانی: خداوندا مرا پاکیزه بپذیر

◽️ یادداشت حاج قاسم، ساعتی پیش از شهادت
نظرات کاربران
UserName