سرشک نطنز
سرشک بخشی از شهر نطنز است و پیشینه تاریخی آن به سلجوقی برمی گردد با قنات ها و درختان کهن و باغ های پرگهر
عکاس مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName