سفال و سرامیک
سرامیک از هنرهای صنایع دستی که عمری هزارساله دارد، از شاخه های لعاب میتوان به کاشی هفت رنگ _کاشی معرق _مینا سفال_زیر لعابی _رو لعابی اشاره کرد. از آثار خانم منصوره بدری
عکاس مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName