رها سازی پرندگان شکاری در قم
ده قطعه پرندگان شکاری از گونه های عقاب، جغد، کورکور و سارگپه پس از تیمار، صبح پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم در زیستگاه اصلی خود در مناطق شکار ممنوع استان قم رهاسازی شد.
عکس: مهدی مریزاد
نظرات کاربران
UserName