قاصدی از جنس نور
ماهوارهٔ نور، نخستین ماهوارهٔ نظامی جمهوری اسلامی ایران
نظرات کاربران
UserName