پوستر با کیفیت پیکار مقدس
امروز کار، یک فضیلت و ارزش و یک عبادت و مبارزه است.
به‌مناسبت روز جهانی کارگر
نظرات کاربران
UserName